ดอกไม้ประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน ตรงกับดอกอะไรบ้าง สื่อความหมายอย่างไร

วันเกิดของคนแต่ละคนก็จะมี ดอกไม้ประจำวันเกิด ซึ่งก็เป็นเหมือนตัวแทนบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของเจ้าของวันเกิด ระบุว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมอย่างไร และถ้านำมาปลูกก็จะเสริมศิริมงคล ให้โชคลาภกับเจ้าของด้วย ดอกไม้หรือต้นไม้ประจำวันเกิดจึงเป็นเหมือนของนำโชคให้กับเจ้าของไปในตัว เพราะตามธรรมชาติแล้วดอกไม้แต่ละชนิดล้วนมีพลังธรรมชาติและพลังแห่งความรักซ่อนอยู่ วันนี้ inmyheartbkk เลยจะมาบอกดอกไม้ประจำวันเกิดแต่ละวัน ทั้ง 7 วัน พร้อมทั้งคำทำนายลักษณะนิสัยความเป็นตัวตนของเจ้าของวันเกิดนั้นๆ...